Biz Kimiz?

Neyi Amaçlıyoruz?

KŞKMİ kadınların erkeklerle eşit ve denk yaratıldığına inanan kadınlardan oluşmaktadır. Bizler, erkekliğin bir iktidar kimliğine dönüşerek kadınlar üzerinde baskı ve şiddet aracı olmasına karşı çıkan Müslüman kadınlar olarak, kadınların sadece kadın olmalarından dolayı uğradıkları eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmeyi amaçlıyoruz.  Kadınlar her gün kayıtlara geçmeyen fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete uğrarken, KŞKMİ öncelikli olarak bu şiddete karşı bir tavır almayı amaçlar. Ancak kadınlara karşı uygulanan eşitlikçi olmayan güç ilişkileri ve kadınların sadece kadın olmalarından dolayı maruz bırakıldıkları şiddet halleri gündelik hayatta/toplumsal hayatta farklı şekillerde tezahür etmektedir. Bu nedenle, KŞKMİ kadınların hayatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen her türlü şiddet ve eşitsizlik mekanizması üzerine söylem üretir, tavır alır.

Nasıl Başladık?

Kadınların yaşamları taciz, tecavüz ve şiddet ile işgal edilmişken, hâlihazırda kadınlar için ve kadınlarla beraber mücadele eden gruplar arasında Müslümanca bir söylem ve duruşun eksikliği hissedilmektedir.  Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik İslami bir söylem ve perspektif geliştirmek amacı ile 2013 yılının Şubat ayında İstanbul’da, kendini öncelikli olarak Müslüman kimliği ile tanımlayan bireyler tarafından meydana getirilen bir oluşumdur.

İlkelerimiz nelerdir?

KŞKMİ siyasal gündeme dair İslam ve kadın perspektifinden eylem ve söylem üretmeyi esas kabul eden politik bir inisiyatiftir.
KŞKMİ devletin, kocanın, patronun zulmünün;yaşamın her alanında kurulan ataerkil tahakkümün karşısında; zulme uğrayan tüm kadınların kimliğini sorgulamaksızın yanındadır.

KŞKMİ tüm kadın örgütleriyle dayanışmaya açıktır.

İşleyiş nasıldır?

KŞKMİ her Cuma Fatih’te toplantı yapmaktadır.
Toplantılar katılmak isteyen tüm kadınlara açıktır.