Kadın Odaklı Habercilik Atölyesi’ne katıldık

24 Kasım’da Sivil Sayfalar’ın gerçekleştirdiği Kadın Odaklı Kuruluşlarla Haber Atölyesi’ne katıldık. 

” Sözün büyük bir iktidar alanı olduğu düşünüyorum. Kadın odaklı zihniyet dönüşümü de sözden, dilden bağımsız olamaz.  Dilin dönüşümü için ise etkili haber üretimi çok önemli bir mücadele alanı.”

“Her geçen gün, teknolojinin gelişmesiyle de paralel olarak, kendimizi ifade etmek, söylediklerimizi daha fazla insana ulaştırmak için yeni bir yol, yeni bir yöntem keşfediyoruz. Bu anlamda dijital mecra da bizler için bir mücadele alanı. Her toplumsal kesimden kadının sesini en net haliyle ve en anlaşılır şekilde duyurması birincil ihtiyaçlarımızdan biri artık.”

“Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları kadına yönelik şiddetten, kamusal hayata katılıma kadar çok çeşitli alanlarda mücadele ediyor. Kadın sağlığı ve cinsel sağlık da bu konulardan biri.  Kadın çalışmalarının medyadaki yansımasında ise aynı ölçüde bir konu dağılımını göremiyoruz. Aslında bu alandaki her çalışmanın aynı ölçüde haberleşmesine ve gündemleşmesine ihtiyaç var. Egemen medyanın kadın bedeni üzerinden ürettiği içerikler kadın mücadelesi alanını genişletmeye, kadının yaşamını zorlaştırmaya devam ederken koruyucu sağlık temelinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarımızı ve bilgilerimizi güncel tutmaya ve daha geniş alanlarda kadınlarla paylaşmaya, özellikle bugün daha çok ihtiyacımız var.”

“LGBTİ gruplarının şiddet haberleri herkesin aynı ölçüde altına çizdiği şiddet haberleri olmuyor. Halbuki kadınları kendi içinde “üniversite öğrencisi”, “çalışan kadın” olarak değerlendirdiğinizde bir noktada şiddeti beslemiş ve şiddeti onaylamış oluyorsunuz. Mahallede LGBTİ ekibi olarak yapmak istediğimiz kadın haberlerinin hepsinde aynı ölçüde etkiyi sağlayabilmek. Kadın odaklı kuruluşlar ve medya oluşumlarıyla bir araya gelmek ve sivil toplum haberciliği üzerinde düşünmek benim için çok yol gösterici oldu. Öğrenme, bilgi toplama yollarımı açtı. Daha da önemlisi soru sorma yollarını açtı. Doğru soruları doğru zamanlarda sormaya ve cevapları da doğru şekilde almaya başladım. Özellikle bizim grubumuzun içinde en önemli konulardan biri şiddet haberi ve arşiv taramalarıydı. En çok şiddete ve ayrımcılığa uğrayan ve aynı zamanda en çok karmaşa içinde olan bir grubun elinde haber arşivi yok! Bu atölye de içimizdeki karmaşıklığı düzenleme ve bu haberleri etki oluşturacak şekilde sunmanın yollarını düşünmeme fırsat verdi.”

“Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları olarak kadınlar hakkında kadınlar yerine verilen kararları etkileyebilmek için sürekli ve sürekli derdimizi daha iyi anlatmanın güncel yollarını bulmamız gerekiyor. Kadın odaklı STK’ların kendi medyalarını oluşturmasına ve alternatif bir medyaya ihtiyacımız var.”

“Her haber arkasında bir iz bırakıyor. Bugün, kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının içerikleri ve hassasiyetleri blogger annelerden, dijital mecralarda içerik üreten ve yaygınlaştıran birçok kuruma etki ediyor. Birbirimiz hakkında ne kadar çok haberimiz olursa, ne kadar çok paylaşırsak birbirimizden o kadar çok besleniyoruz. Bu tür buluşma ortamları ise bizlere kadın odaklı içerik üretirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair düşünme fırsatı sunuyor.”

“Kadın odaklı haber üretimi üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Bazen kadın odaklı STK’ların bile haber paylaşımlarında dertlerini istedikleri gibi anlatamadıklarını, işin içinden çıkamadıklarını görüyoruz. Sadece görevi habercilik olanların değil aslında kadın odaklı içerik üreten herkesin kadın odaklı bir habercilik nosyonuna sahip olması gerekiyor. Haber üretiminin ilk basamağında sahada yer alanlar, haberin yayımlanmasına karar verenler ve son basamağında haberi yayımlayanlara kadar her kademede kadın odaklı habercilik nosyonuna ihtiyacımız var.”

“Her sivil toplum kuruluşunun çalıştığı alan o kurumun uzmanlığına dönüştüğü için aslında o alana en hakim aktörlerden biri sivil toplum kuruluşları haline geliyor. Kadın odaklı STK’lar olarak kendi haberlerimizi kendi dilimizde yapmaya çok alıştık ama kendi haber dilimizi yeni yeni tartışıyoruz.  STK’ların oluşturdukları haber içeriklerini tekrar düşünerek kendi haberlerini üretmeleri, kendi medyalarını oluşturmaları içeriklerde daha fazla renk ve ses çeşitliliği sağlıyor. Bu hem kadının insan hakları alanındaki çalışmaları zenginleştiriyor hem de bu çalışmaları daha da zenginleştiriyor. Sivil toplum kendi medyasını yaratırken ve kendini dönüştürürken aynı zamanda ana akım medyanın dilindeki değişime de yardımcı olacak.”

Kaynak: http://www.sivilsayfalar.org/kadin-odakli-sivil-toplum-kuruluslari-sivil-toplum-haberciligini-tartisiyor/