KŞKM Kitaplığı

1. KADIN VE MİLİTARİZM

Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi, Cynthia Cockburn

Manevralar: Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar,
Cynthia Enloe

Mesafeyi Aşmak: Barış Mücadelesinde Kadınlar, Cynthia Cockburn

2. KADIN VE ULUS DEVLET/MİLLİYETÇİLİK

Vatan, Millet Kadınlar, A.Altınay, İletişim Yayınları

Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, Serpil Sancar, İletişim Yayınları

Kürt Kadınlarının Penceresinden Resmi Kimlik Politikaları, Milliyetçilik, Barış Mücadelesi, Handan Çağlayan

3. KADIN VE EMEK

Kadınların Sınıfı: Ücretli ev emeği ve Kadın özneliğinin inşası, Aksu Bora

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, S. Dedeoğlu, M. Y. Öztürk

Ataerki ve Birikim, Maria Mies

Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, Gül Özyeğin

4. KADIN VE DİN

Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın – Fatmagül Berktay

Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza, Fatıma Mernissi

Şeyhülislam Fetvalarında Kadın ve Cinsellik, Gökçen Art

4.1. Teoloji:

Amine Wedud, Kuran ve Kadın

Kuran-Hayat Ekseninde Mümin Kadın, Hülya Şekerci

Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Ali Osman Ateş

Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğinde İzdüşümleri, Hidayet Şefkatli

Cinsel Ahlâk ve İslâm, Kur’an, Hadis ve Hukuk Üzerine Feminist Düşünceler, Kecia Ali

Hatun, Musa Carullah

4.2. Kuram&Kavram:

İslami Feminizmler, Zehra Ali

Emanetten Mülke: Kadın, beden, siyaset, Nazife Şişman

4.3. Deneyim:

Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik , Pınar İlkkaracan

Dişil Dindarlık, İslâmcı Kadın Hareketinin Dönüşümü , Zehra Yılmaz

Bacıdan Bayana, Cihan Aktaş

Peçenin Ötesi: İslam Toplumunda Kadın Erkek Dinamikleri, Fatıma Mernissi

5. FARKLI COĞRAFYALAR, FARKLI KADINLIKLAR

Din, Siyaset ve Kadın, Serpil Üşür (İran Devrimi ve Kadın)

Neval el-Seddavi, Sıfır Noktasındaki Kadın (Mısır’da bir erkeği öldüren ve idama mahkum edilen kadının gerçek yaşam öyküsü)

Cezayir’de Kadın Olmak, Halide Mesudi, Elisabeth Schemia

Üçüncü Dünyada İkinci Cins, Miranda Davies

Iraklı Kadınların Anlatılmayan Öyküsü: 1948’den Bugüne, Nadje Sadig Al-Ali

Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu, Handan Çağlayan

Dersim’in Kayıp Kızları, İletişim Yayınları

6. FEMİNİST KURAM

Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi,  Joan Scoot

Cariyeler Bacılar Yoldaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler,  Deniz Kandiyoti, Aksu Bora

Feminist Teori,  Josephine Donovan

6.1. Aydınlanmacı Liberal Feminizm

Virginia Woolf, Kendine ait bir oda

Mary Wollstonecraft,  Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi

7. KADIN VE TARİH

Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti

Joan W. Scott, Feminist Tarihin Peşinde

8. LGBTİ/HETERONORMATİVİTE

Judith Butler, Cinsiyet Belası

9. ERKEKLİĞİN İNŞASI

Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkânsız İktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, İstanbul:Metis Yayınları