KŞKMİ Okumaları 2 : Yöntem ve Bilinç

Geçtiğimiz hafta toplumsal cinsiyet ve ataerkiyi, birinci dalga kadın hareketi ve temel itirazları, ikinci dalgayla birlikte çeşitli feminizmleri ve siyasette/bilimde/gündelik hayatta kadınların ikincil konumunu tartıştık.

İkinci okuma toplantımız 11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te İstanbul Düşünce Evi’nde gerçekleşecek. Feminist politikada, örgütlenmede ve araştırmada yöntemi tartışacak; bilinç yükseltme, kadın bilinci ve feminist politikanın öznesini konuşacağız.

Tüm kadınları beraber okumaya ve tartışmaya çağırıyoruz.

PDF’ler için link: https://drive.google.com/open?id=0B9ccxfsha75wZnA0QXlsWUlTNHM

Not: Amargi’den “Forum: Feminizmin Öznesi Kimdir?” bölümünü okuyacağız.

 


Bizi birleştiren bilgi ve literatür en az meydanlar ve adliyeler kadar önemli bir mücadele alanıdır!

Kadınların içinde yaşadıkları eşitsiz sistemi nasıl anlamlandırdığını, itirazlarını hangi kavramlar aracılığıyla ortaya koyduğunu hatırlayarak feminist literatüre giriş yapacağımız ilk haftanın ardından; ikinci okuma toplantımızı feminist metodololoji üzerine yapacağız.

Okuma grubu daha sonra yönünü kadınlar arasındaki eşitsizlikleri irdelemeye çevirecek. Toplumsal cinsiyet ve sınıfsal ayrımların kesiştiği noktayla başlayıp, Üçüncü Dünya’dan kadın deneyimlerine doğru ilerleyeceğiz. Bu süreçte, Kadın ve Emek ilişkisini anlamak için Aksu Bora’nın Kadınların Sınıfı: Ücretli ev emeği ve Kadın özneliğinin inşası, Gül Özyeğin’in Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, Belkıs Kümbetoğlu, İnci User ve Aylin Akpınar’ın  Kayıp İşçi Kadınlar: Kayıtdışı Çalışmaya Dair Bir Alan Araştırmasıkitaplarından yararlanacağız.

Daha sonra, Çokkültürlülük ve Feminizm (Susan Moller Okin), Kadın ve Militarizm ilişkisini irdeleyeceğiz. Bu bağlamda, “Türk modernleşmesinin cinsiyeti” (Serpil Sancar) ile beraber Türkiye’de milliyetçi politikaların Kürt kadınların hayatlarını nasıl etkilediğini tartışacak ve objektifi biraz genişletip Cynthia Cockburn’dan Kolombiya, Filistin, Sierra Leone, Sırbistan ve Hindistan’da kadınların militarizme karşı yürüttükleri barış mücadelesini okuyacağız. Bu evrede,  ana akım feminist literatürün doğduğu coğrafyanın dışında hayat süren kadınların; Irak, Afganistan, Cezayir, İran, Kürdistan’dan kadınların deneyimlerini ve mücadelelerini merkeze alıp, eşitsiz kızkardeşliği tartışacağız.

 

Tüm kadınları bu süreci beraber kurmaya çağırıyoruz!