KŞKMİ Okumaları Başlıyor!

KŞKMİ OKUMALARI BAŞLIYOR!

Kadın mücadelesinin temel kavramlarını ve feminist perspektifi beraber tartışacağımız ilk toplantımızda Kamla Bhasin’in Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkil Sistem makalelerine ek olarak Serpil Çakır’ın Feminizm: Patriyarkal İktidar Eleştirisi makalesini okuyacağız. İlk haftanın tamamlayıcı okuması ise Josephine Donovan’ın Feminist Teori kitabı olacak.

Tarih: 28 Ekim Cumartesi

Saat: 14.00

Mekan: İstanbul Düşünce Evi (Üsküdar)

PDF’ler için: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ccxfsha75wX1M1SV9PbnRXU3M?usp=sharing


Bizi birleştiren bilgi ve literatür en az meydanlar ve adliyeler kadar önemli bir mücadele alanıdır!

Kadınların içinde yaşadıkları eşitsiz sistemi nasıl anlamlandırdığını, itirazlarını hangi kavramlar aracılığıyla ortaya koyduğunu hatırlayarak feminist literatüre giriş yapacağımız ilk haftanın ardından; ikinci okuma toplantımızı feminist metodololoji üzerine yapacağız.

Okuma grubu daha sonra yönünü kadınlar arasındaki eşitsizlikleri irdelemeye çevirecek. Toplumsal cinsiyet ve sınıfsal ayrımların kesiştiği noktayla başlayıp, Üçüncü Dünya’dan kadın deneyimlerine doğru ilerleyeceğiz. Bu süreçte, Kadın ve Emek ilişkisini anlamak için Aksu Bora’nın Kadınların Sınıfı: Ücretli ev emeği ve Kadın özneliğinin inşası, Gül Özyeğin’in Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, Belkıs Kümbetoğlu, İnci User ve Aylin Akpınar’ın  Kayıp İşçi Kadınlar: Kayıtdışı Çalışmaya Dair Bir Alan Araştırması kitaplarından yararlanacağız.

Daha sonra, Çokkültürlülük ve Feminizm (Susan Moller Okin), Kadın ve Militarizm ilişkisini irdeleyeceğiz. Bu bağlamda, “Türk modernleşmesinin cinsiyeti” (Serpil Sancar) ile beraber Türkiye’de milliyetçi politikaların Kürt kadınların hayatlarını nasıl etkilediğini tartışacak ve objektifi biraz genişletip Cynthia Cockburn’dan Kolombiya, Filistin, Sierra Leone, Sırbistan ve Hindistan’da kadınların militarizme karşı yürüttükleri barış mücadelesini okuyacağız. Bu evrede,  ana akım feminist literatürün doğduğu coğrafyanın dışında hayat süren kadınların; Irak, Afganistan, Cezayir, İran, Kürdistan’dan kadınların deneyimlerini ve mücadelelerini merkeze alıp, eşitsiz kızkardeşliği tartışacağız.

 

Tüm kadınları bu süreci beraber kurmaya çağırıyoruz!